Welcome Back to FableticsHaven't Signed up Yet? Kom i gang
Forgot your password?
DATABESKYTTELSE
Vi tager din databeskyttelse meget seriøst, og vi er dedikerede til at beskytte og respektere dine personoplysninger. Vi efterlever EU’s retningslinjer for databeskyttelse. Yderligere detaljer er indeholdt i vores databeskyttelsespolitik neden for.

1. Ansvarlig myndighed

Ansvarlig myndighed for indsamling, behandling og anvendelse af personrelaterede data er:

Fabletics (UK) Ltd, a TechStyle Fashion Group company, 38 St Martin’s Lane
London, WC2N 4ER, Storbritannien
Tlf: 89 88 39 88
E-Mail: support@fabletics.dk

2. Anvendelse af Fabletics

2.1.
Uden tegning af et medlemskab hos Fabletics indhentes kun log-filer (se her punkt 6), som hentes ved hvert besøg på en hjemmeside til overførsel af hjemmesiden til din browser for at gøre overførselen mulig.

2.2.
Ved tegning af et medlemskab hos Fabletics opretter vi en password-beskyttet direkte adgang til din medlemskonto. På denne medlemskonto opbevarer vi de lagerdata, som du har opgivet. Dine personlige data overføres kodet ved hjælp af kodningssystemet SSL (Secure Socket Layer). Vi garanterer ganske vist ikke fuldstændig sikkerhed, men iværksætter selvfølgelig de påbudte sikkerhedsforanstaltninger. Du er forpligtet til at behandle de personlige adgangsdata fortroligt og kun benytte funktionen ”husk mig“ på en computer, som ikke anvendes af flere brugere.

3. Indsamling, behandling og anvendelse af personrelaterede data

3.1.
Personrelaterede data er alle data om faglige eller personlige forhold for en bestemt eller definerbar person. Personrelaterede data er lagerdata (f.eks. data, som er oplyst af dig, som for- og efternavn, fødselsdato, bankdata etc.) samt anvendelsesdata, som er nødvendige for at muliggøre tilslutning til netværket (f.eks. password til login på netværket).

3.2.
Vi indsamler, behandler og anvender dine personrelaterede data til gennemførsel af dit medlemskab hos Fabletics og til aftalemæssig afvikling af dine indkøb af Fabletics modeartikler. Dette omfatter også oprettelse af en medlemskonto, anvendelse af dine data til vore serviceydelser, nødvendig teknisk administration af hjemmesiden samt egne marketingformål.

3.3.
Uden dit udtrykkelige samtykke videregives dine data kun til tredjemand, hvis dette er nødvendigt i forbindelse med aftaleafvikling (f.eks. overførsels- og logistikfirmaer) eller afregning (f.eks. banker eller inkassofirmaer). Disse serviceudbydere forpligter sig udtrykkeligt til kun at anvende disse data i forbindelse med opfyldelse af aftaleforpligtelsen.

3.4.
Vi sletter dine personrelaterede data, hvis de ikke længere er nødvendige til opfyldelse af formålet med opbevaringen, og ingen lovmæssige opbevaringsforpligtelser taler imod dette, eller opbevaringen af lovmæssige årsager ikke er tilladt.

Jeg indvilliger i, at Fabletics indsamler, behandler og anvender mine personrelaterede data til gennemførsel af mit medlemskab hos Fabletics og til aftalemæssig afvikling af mine indkøb af Fabletics modeartikler.

4. Nyhedsbrev

Såfremt du har abonneret på vores nyhedsbrev ved at aktivere den dertil beregnede kontaktflade, indhenter og anvender vi din e-mailadresse til fremsendelse af vores nyhedsbrev. Dit samtykke til dette kan til enhver tid annulleres med fremadrettet virkning (f.eks. ved at klikke på annulleringslinket i nyhedsbrevet eller på vores hjemmeside).

5. Cookies

5.1. Hvad er Cookies?
Cookies og Flash Cookies er små tekstfiler, som lægges på dit datamedium, altså på harddisken på din computer, og som gemmer bestemte indstillinger og data til udveksling med vores system via din browser. Der findes såkaldte Session-Cookies, som slettes, når browseren lukkes, og såkaldte permanente Cookies, som gemmes på dit datamedium i længere tid. Hvis du ikke er indforstået med en opbevaring af disse Cookies, kan du i indstillingerne på dit datamedium altid generelt afvise, at Cookies opbevares, eller slette de allerede gemte Cookies. Vi gør opmærksom på, at dette eventuelt kan medføre funktionsbegrænsninger på hjemmesiden (mere hertil under punkt 5.4).

5.2. Hvordan indsætter vi Cookies?
Fabletics anvender både Session-Cookies og permanente Cookies. Disse Cookies er nødvendige for at du kan surfe komfortabelt på vores hjemmeside og for at garantere funktionsevnen. Session-Cookies anvendes f.eks. til at opbevare modeartiklerne i indkøbskurven under dit besøg. De permanente Cookies anvendes f.eks. til, at de modeartikler vises på din medlemskonto, som kunne være af interesse for dig. Her refereres ikke til personrelaterede data, dvs. vi får udelukkende anonymiserede oplysninger, for eksempel om, hvilke hjemmesider der er besøgt på Fabletics , og hvilke produkter, der er blevet set på.

5.3. Hvordan indsætter tredjemand Cookies?
Til optimering af vore tilbud indsætter tredjemand også Cookies. Cookies fra tredjemand er især følgende:

• Denne hjemmeside anvender Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Anatytics anvender såkaldte ”Cookies”, tekstfiler, som gemmes på din computer, og som gør det muligt at analysere din anvendelse af hjemmesiden. De oplysninger, som Cookien danner om din anvendelse af denne hjemmeside, overføres normalt til en server hos Google i USA og gemmes der. I tilfælde af, at IP-anonymisering aktiveres på denne hjemmeside, forkortes din IP-adresse dog først af Google inden for EF-medlemslandene eller i andre lande, der er tilsluttet EØS-aftalen. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en server hos Google i USA og forkortes der. På vegne af denne hjemmesides indehaver vil Google anvende disse oplysninger for at vurdere din anvendelse af hjemmesiden, for at udarbejde rapporter om hjemmesideaktiviteterne og for at udføre andre tjenesteydelser for hjemmesideindehaveren, som er forbundet med hjemmesideanvendelsen og internetanvendelsen. Den IP-adresse, som er overført fra din browser i forbindelse med Google Analytics, sammenholdes ikke med andre data hos Google. Du kan forhindre opbevaring af Cookies med en relevant indstilling i din browser-software – vi gør dog opmærksom på, at du i dette tilfælde eventuelt ikke kan anvende alle funktioner på denne hjemmeside i det fulde omfang.

Du kan desuden forhindre Google’s registrering af de data, som er dannet af Cookien, og som relaterer til din anvendelse af hjemmesiden (inkl. din IP-adresse), samt Google’s behandling af disse data, idet du downloader og installerer det browser-plugin, som findes på følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

• Vi anvender såkaldte DoubleClick DART-Cookies fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"), som gør det muligt for Google at anvende oplysninger om dit besøg på vores online-tilbud og andre hjemmesider på en sådan måde, at bestemte reklamefremstød kan styres. På denne måde sikres reklamehyppigheden ved hjælp af standardiserede kriterier. Du kan gøre indsigelse mod, at DoubleClick Cookies indsættes (se her punkt 5.4).

5.4. Hvordan kan jeg gøre indsigelse mod anvendelse af Cookies?
You can prevent the storage of Cookies by making appropriate adjustments in your browser software. This could result in limited functionality of our Website.

Du kan forhindre anvendelse af Cookies med en relevant indstilling i din browser-software. Der kan du også indstille, at Cookies kun må anvendes, når du hver gang giver dit samtykke dertil. Dette kan dog medføre, at hjemmesider og funktioner fra Fabletics ikke længere eller kun i begrænset omfang kan anvendes. Du kan desuden forhindre Google’s registrering af de data, som er dannet af Cookien, og som relaterer til din anvendelse af hjemmesiden (inkl. din IP-adresse), samt Google’s behandling af disse data, idet du downloader og installerer det browser-plugin, som findes på følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Du kan deaktivere anvendelse af Double Click DART-Cookies på Google’s hjemmeside, idet du henter Google’s databeskyttelsesside: http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html.

Jeg indvilliger i, at Fabletics eller tredjemand indsætter Cookies, og at mine praktiske data dermed anvendes. Desuden indvilliger jeg i, at disse Cookies gemmes, efter mit besøg hos Fabletics er afsluttet, så de kan hentes ved de næste besøg. Jeg kan til enhver tid annullere dette samtykke med fremadrettet virkning, idet jeg i mine browser-indstillinger nægter at modtage Cookies.

6. Log-filer

6.1.
Ved hvert besøg på vore hjemmesider overføres praktiske data via den pågældende internetbrowser og gemmes i log-filer, de såkaldte server-log-filer. De hermed gemte filer indeholder dato og klokkeslæt for henteordren, navn på den hentede side, IP-adresse, URL-reference, den overførte datamængde, produkt og versionsoplysninger om den anvendte browser.

6.2.
Med forbehold for eventuelle lovmæssige opbevaringsforpligtelser slettes eller anonymiseres brugerens IP-adresser efter afsluttet anvendelse.

7. Anvendelse af Social Plugins

7.1. Anvendelse af Facebook Plugins

På vores hjemmeside anvendes såkaldte Social Plugins („Plugins“) fra det sociale netværk Facebook, som drives af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Disse Plugins er mærket med et Facebook-logo eller tilføjelsen „Soziales Plug-in von Facebook“ eller „Facebook Social Plugin“. Her kan du finde en oversigt over Facebook Plugins og deres udseende: http://developers.facebook.com/plugins.
Hvis du henter en side på vores hjemmeside, som indeholder et sådant Plugin, etablerer din browser en direkte forbindelse til serverne hos Facebook. Indholdet på dette Plugin overføres direkte til din browser af Facebook, og siden integreres. Via denne integrering modtager Facebook den oplysning, at din browser har hentet den pågældende side fra vores hjemmeside, også selvom du ikke har nogen Facebook-profil eller ikke er logget ind på Facebook. Denne oplysning (inkl. din IP-adresse) overføres fra din browser direkte til en server hos Facebook i USA og gemmes der.
Hvis du er logget ind på Facebook, kan Facebook umiddelbart linke besøget på vores hjemmeside til din Facebook-profil.
Hvis du interagerer med disse Plugins, for eksempel aktiverer ”Synes godt om”-tasten eller giver en kommentar, overføres denne oplysning ligeledes direkte til en server hos Facebook og gemmes der. Oplysningerne offentliggøres desuden på din Facebook-profil og vises til dine Facebook-venner.
Formål med og omfang af dataindsamlingen og den videre behandling og anvendelse af dine data via Facebook samt dine rettigheder og indstillingsmuligheder for beskyttelse af dit privatliv kan du finde på Facebook’s henvisninger til databeskyttelse:
http://www.facebook.com/policy.php.
Hvis du ikke ønsker, at Facebook linker de data, som er indsamlet via vores hjemmeside, umiddelbart til din Facebook-profil, skal du logge af Facebook, inden du besøger vores hjemmeside.
Du kan også fuldstændigt forhindre indlæsning af Facebook Plugins med Add-Ons til din browser, f.eks. med „Facebook Blocker“ (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).

7.2. Anvendelse af Google+ Plugins (f.eks. „+1“)

På vores hjemmeside anvendes såkaldte Plugins til det sociale netværk Google+, som drives af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Disse Plugins kan f.eks. kendes på taster med tegnet „+1“ på hvid eller kulørt baggrund. Du kan finde en oversigt over Google Plugins og deres udseende her: https://developers.google.com/+/plugins.
Hvis du henter en side på vores hjemmeside, som indeholder et sådant Plugin, etablerer din browser en direkte forbindelse til serverne hos Google. Indholdet på dette Plugin overføres direkte til din browser af Google, og siden integreres. Via denne integrering modtager Google den oplysning, at din browser har hentet den pågældende side fra vores hjemmeside, også selvom du ikke har nogen profil hos Google+ eller ikke er logget ind på Google+. Denne oplysning (inkl. din IP-adresse) overføres fra din browser direkte til en server hos Google i USA og gemmes der.
Hvis du er logget ind på Google+, kan Google umiddelbart linke besøget på vores hjemmeside til din Google+ profil. Hvis du interagerer med disse Plugins, for eksempel aktiverer ”+1”-tasten, overføres denne oplysning ligeledes direkte til en server hos Google og gemmes der. Oplysningerne offentliggøres desuden på Google+ og vises der til dine kontakter. Formål med og omfang af dataindsamlingen og den videre behandling og anvendelse af dine data via Google samt dine rettigheder og indstillingsmuligheder for beskyttelse af dit privatliv kan du finde på Google’s henvisninger til databeskyttelse: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.
Hvis du ikke ønsker, at Google linker de data, som er indsamlet via vores hjemmeside, umiddelbart til din profil på Google+, skal du logge af Google+, inden du besøger vores hjemmeside.
Du kan også fuldstændigt forhindre indlæsning af Google Plugins med Add-Ons til din browser, f.eks. med tekstblokkeren „NoScript“ (http://noscript.net/).

7.3. Anvendelse af Twitter Plugins (f.eks. „Twitter“-taste)

På vores hjemmeside anvendes såkaldte Plugins fra mikroblogging-tjenesten Twitter, som drives af Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“). Disse Plugins er mærket med et Twitter-logo for eksempel i form af en blå „Twitter-fugl“. Du kan finde en oversigt over Twitter Plugins og deres udseende her: https://twitter.com/about/resources/buttons.
Hvis du henter en side på vores hjemmeside, som indeholder et sådant Plugin, etablerer din browser en direkte forbindelse til serverne hos Twitter. Indholdet på dette Plugin overføres direkte til din browser af Twitter, og siden integreres. Via denne integrering modtager Twitter den oplysning, at din browser har hentet den pågældende side fra vores hjemmeside, også selvom du ikke har nogen profil hos Twitter eller ikke er logget ind på Twitter. Denne oplysning (inkl. din IP-adresse) overføres fra din browser direkte til en server hos Twitter i USA og gemmes der.
Hvis du er logget ind på Twitter, kan Twitter umiddelbart linke besøget på vores hjemmeside til din Twitter-konto. Hvis du interagerer med disse Plugins, for eksempel aktiverer ”Twitter”-tasten, overføres denne oplysning ligeledes direkte til en server hos Twitter og gemmes der. Oplysningerne offentliggøres desuden på din Twitter-konto og vises der til dine kontakter.
Formål med og omfang af dataindsamlingen og den videre behandling og anvendelse af dine data via Twitter samt dine rettigheder og indstillingsmuligheder for beskyttelse af dit privatliv kan du finde på Twitter’s henvisninger til databeskyttelse: https://twitter.com/privacy. Hvis du ikke ønsker, at Twitter linker de data, som er indsamlet via vores hjemmeside, umiddelbart til din Twitter-konto, skal du logge af Twitter, inden du besøger vores hjemmeside. Du kan også fuldstændigt forhindre indlæsning af Twitter Plugins med Add-Ons til din browser, f.eks. med tekstblokkeren „NoScript“ (http://noscript.net/).

8. Databehandling uden for EØS

Fabletics.dk er teknisk styret og administreret af vores moderselskab TechStyle, Inc., 800 Apollo Street, El Segundo, 90245 Californien i Amerikas forenede stater (USA). Indsamlet, personrelateret data overføres til TechStyle, Inc’s server i USA. Vi sikrer, at databehandlingen uden for EØS er i overensstemmelse med EU-direktiv 95/46/EC om ret til beskyttelse af persondata samt med national lovgivning. TechStyle, Inc følger U.S.-EU Privacy Shield Framework direktivet og efterlever dermed europæisk lovgivning vedrørende databeskyttelse.

9. Information, korrektion, spærring og sletning af data; ret til indsigelse

9.1. Du kan anmode om gratis information om hvilke data der er gemt hos os, og at oplysningerne er rettet, blokeret eller slettet. Du kan kontakte os når som helst, se nedenfor for kontaktoplysninger. Send os også et dokument, der styrker din identitet (f.eks. En kopi af dit ID-kort), så vi kan kontrollere, at din anmodning også er rigtig fra den person, i hvis navn den er sendt.
Kontact:
Fabletics (UK) Ltd, a TechStyle Fashion Group company
38 St Martin’s Lane
London, WC2N 4ER
Email: support@fabletics.dk

9.2. Du kan også gøre indsigelse mod fuld eller delvis indsamling, behandling eller brug af dine oplysninger via Fabletics som beskrevet i denne databeskyttelse (se 9.1 for kontaktoplysninger). Bemærk venligst, at brugen af Fabletics kan være begrænset eller udelukket, hvis vi ikke længere kan bruge dine oplysninger af modstand.

Version 12/2017