You are visiting Fabletics with an unsupported browser. Unsupported browsers can put your security at risk.Please upgrade to a modern browser to shop at Fabletics.
GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBEGINGELSER

Velkommen til Fabletics.dk! Vores generelle vilkår og betingelser for salg og levering informerer dig om detaljerne ved at bruge hjemmesiden, om medlemskab hos Fabletics og om køb af sportsmode og livsstilprodukter hos Fabletics. Vi har lavet et sammendrag for at give dig et overblik over de vigtigste punkter i de generelle salgs- og leveringsbetingelser. Oversigten erstatter ikke de generelle salgs- og leveringsbetingelser.

 • Vores tilbud er udelukkende rettet mod forbrugere.
 • Ved at registrere dig hos Fabletics.dk tilmelder du dig et gratis basismedlemskab, som du kan bruge til at se vores stilforslag og foretage individuelle køb hos Fabletics.dk.
 • Hvis du under bestillingsprocessen beslutter at gennemføre købet på VIP-vilkår, gælder følgende:
  • Dit VIP-medlemskab forpligter os til at sende dig stilforslag på gunstige vilkår hver måned i overensstemmelse med din smag.
  • Dit VIP-medlemskab forpligter dig til at beslutte den 5. i hver måned, om du vil springe denne måned over. Vigtigt: Hvis du ikke springer måneden over, vil 489 kr. blive trukket fra den betalingsmetode, du har angivet, og vil blive krediteret din medlemskonto. Du kan altid indløse denne kredit med et køb på Fabletics.dk.
  • Din kredit udløber efter 3 år ved et køb.
  • Du får gratis adgang til Fabletics Fit-appen.
  • Et VIP-medlemskab kan altid opsiges uden en bestemt tidsfrist.
 • Ud over den lovbestemte fortrydelsesret har du også efter købet en frivillig fortrydelsesret. Hvis du gør brug af den frivillige fortrydelsesret, vil din medlemskonto blive krediteret med beløbet.
 • Du har naturligvis ret til at klage.

Bemærk venligst: Denne oversigt erstatter ikke de generelle salgs- og leveringsbetingelser. Følgende generelle betingelser og vilkår for salg og levering alene er afgørende for indgåelse af aftalen, som du bør læse meget omhyggeligt.

Du kan også udskrive disse via udskriftsfunktionen i din browser eller downloade dem her som »pdf og gemme dem på din pc. Kontakt os, hvis du har spørgsmål!

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER.
Indholdsfortegnelse


 
 1. Omfanget af disse generelle salgs- og leveringsbetingelser
 2. Generelle oplysninger om brugen af Fabletics
 3. Registrering hos Fabletics
 4. Fabletics basismedlemskab: Kontraktindhold, tjenester, rettigheder og forpligtelser
 5. Fabletics VIP-medlemskab: Kontraktindhold, tjenester, rettigheder og forpligtelser
 6. Fabletics kredit: Erhvervelse, indløsning, gyldighed
 7. Køb af sportsmode og livsstilsprodukter
 8. Opbevaringstekst og tilgængelighed af aftaleteksten
 9. Priser, forsendelsesomkostninger
 10. Tilgængelighed, levering og forsendelse
 11. Forfaldsdato for købsprisen og betaling af sportsmode og livsstilsprodukter
 12. Ejendomsforbehold
 13. Juridisk fortrydelsesret vedrørende køb af sportsartikler for forbrugere
 14. Ekstra frivillig ret til returnering mod refundering af kredit eller ombytning
 15. Juridisk fortrydelsesret vedrørende VIP-medlemskab for forbrugere
 16. Ansvar for mangler og forholdet mellem fortrydelsesretten og klageretten
 17. Kontraktbrud
 18. Intellektuel ejendom
 19. Forbehold for ændringer
 20. Valg af lov, værneting
 21. Andet
 22. Fortrydelsesret

Generelle bestemmelser


1. Omfanget af disse generelle salgs- og leveringsvilkår og betingelser

1.1 Fabletics.dk er en online-tjeneste fra Fabletics UK Ltd., 210 Euston Road, London NW1 2DA, Storbritannien (herefter også “Vi”). For eventuelle bemærkninger og kommentarer kan du kontakte os på ovennævnte adresse, pr. e-mail på [email protected] eller telefonisk; mandag til fredag kl. 10.00-18.00 på telefonnr.: 89 88 39 88.

1.2 Vores generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for det dansksprogede websted Fabletics.dk (herefter “Fabletics”). De generelle salgs- og leveringsbetingelser danner kontraktgrundlag for brugen af Fabletics og gælder for (1) den generelle brug af Fabletics, (2) oprettelse, indhold, implementering og opsigelse af medlemskabet i Fabletics, (3) køb af sportsudstyr fra og ethvert forhold mellem forbrugeren og Fabletics.

1.3 Brug af Fabletics forudsætter registrering som medlem. Køb og forsendelse af Fabletics’ sportstøj og livsstilsprodukter er udelukkende baseret på disse generelle salgs- og leveringsbetingelser. Du kan gemme eller udskrive de generelle salgs- og leveringsbetingelser som »pdf. Når du afgiver en ordre, vil vilkårene for salg og levering blive sendt til dig via e-mail. Den gældende version af de generelle salgs- og leveringsbetingelser er altid tilgængelig på hjemmesiden. Vi sender dig gerne ældre versioner efter anmodning pr. e-mail.

2. Generelle oplysninger om brugen af Fabletics

2.1 Du må kun bruge Fabletics og det indhold, der er offentliggjort her til det foreskrevne formål. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet på platformen, er dette formål oplysninger om og køb af Fabletics sportsmode og livsstilsprodukter.

2.2 Hos Fabletics kan du finde sportsmode og livsstilsprodukter (“sportsartikler”). Du kan købe individuelle sportsartikler til enhedspris (“sportsgenstande”) eller et komplet outfit af sportstøj til en samlet pris (“sportsoutfit”).

2.3 For at afgive en bestilling på Fabletics skal du være registreret som basismedlem (se punkt 3 og 4 nedenfor). Hvis du ønsker det, kan du også blive VIP-medlem og købe vores sportsartikler på eksklusive vilkår (se punkt 5 og 6 nedenfor).

2.4 Fabletics er udelukkende rettet mod forbrugere. Brug af Fabletics og oprettelse som medlem af Fabletics forudsætter, at du er forbruger. Du er forbruger, hvis du bruger Fabletics som en fysisk person til formål, der ikke kan tilskrives en forretningsaktivitet.

2.5 Aftalens sprog er dansk.

Basismedlemskab og VIP-medlemskab


3. Registrering hos Fabletics som basismedlem

3.1 Det er en forudsætning for at købe sportsartikler fra Fabletics, at du opretter et basismedlemskab. Når du har gennemført den integrerede livsstilsquiz, ansøger du ved hjælp af tilmeldingsfunktionen om at oprette et basismedlemskab hos Fabletics.

3.2 Det er en betingelse for registrering, at du er myndig og ikke er under nogen form for værgemål, ikke har begrænset juridisk kapacitet, eller at du bruger Fabletics med din værges samtykke.

3.3 Vi accepterer dit tilbud om at oprette din brugerkonto. Derved indgås en aftale mellem dig og Fabletics på grundlag af disse generelle salgs- og leveringsbetingelser.

3.4 Oprettelse af en brugerkonto forudsætter, at vi accepterer dit tilbud om at oprette. Vi forbeholder os ret til ikke at acceptere tilbud om oprettelse. Du må kun have én brugerkonto, og vi forbeholder os ret til at slette brugerkonti, hvis du har flere aktive konti.

4. Bestemmelser vedrørende Fabletics’ grundlæggende medlemskab: Kontraktindhold, tjenester, rettigheder og forpligtelser

4.1 Når du har abonneret på et basismedlemskab, kan du købe sportsartikler fra Fabletics. Derudover kan du købe visse sportsartikler på favorable vilkår, når du er VIP-medlem. Vi viser dette ved at vise artiklerne eller senest, når du starter bestillingsprocessen. Se yderligere oplysninger om VIP-medlemskab under pkt. 5 og 6.

4.2 Vi påtager os at præsentere sportsartikler fra vores aktuelle kollektion, som er skræddersyet til din smag, til den første dag i hver måned (efterfølgende benævnt: “Stilforslag”).

4.3 Du er forpligtet til at angive korrekte personoplysninger på din medlemskonto, således at dine oplysninger altid er korrekte, og det grundlæggende medlemskab kan udføres uden problemer. Vi informerer dig i detaljer om bestemmelserne vedrørende brugen af dine oplysninger i vores databeskyttelseserklæring.

4.4 Basismedlemskabet har ingen minimumsperiode og kan altid opsiges af dig uden en bestemt tidsfrist. Bestemmelser om opsigelse af basismedlemskabet (udløb, kontaktoplysninger, osv.) kan ses på vores »Hjælpesider. For os er en opsigelsesperiode på fire uger gældende.

5. VIP-medlemskab: Kontraktindhold, tjenester, rettigheder og forpligtelser

5.1 Ud over dit basismedlemskab kan du blive VIP-medlem ved udtrykkeligt at acceptere oprettelsen af VIP-medlemskabet. Du giver din accept, når du beslutter at bestille sportsartikler fra os som VIP-medlem.

5.2 VIP-medlemskab giver dig ekstra funktioner og fordele: For det første skræddersyr vi vores stilforslag mere individuelt til din stil, for det andet kan du bestille sportsartikler, der er reserveret til VIP-medlemmer, ligesom du i nogle tilfælde vil kunne købe sportsartikler på eksklusive betingelser (f.eks. på et tidligere tidspunkt eller til en lavere pris). Når du vælger denne mulighed, vil du også modtage e-mails, nyhedsbreve, særtilbud og andre opdateringer om dine indkøbsoplevelser og andre fordele.

5.3 Fabletics Fit-appen

MOBILAPPLIKATIONER

Med dit Fabletics VIP-medlemskab kan du få adgang til Fabletics Fitness-appen, der er tilgængelig i Apple App Store. Adgang til Fabletics Fitness-appen er betinget af opretholdelse af et aktivt VIP-medlemskab. Hvis du opsiger dit VIP-medlemskab, eller dit VIP-medlemskab opsiges af enhver årsag, vil du ikke længere kunne bruge de tjenester, der tilbydes på appsene. For at bruge eller få adgang til tjenesterne gennem Fabletics Fitness-appen skal du have en understøttet mobilenhed med tilstrækkelig software. Fabletics kan ikke garantere, at Fabletics Fitness-appen vil være kompatibel med eller tilgængelig på din enhed. Det er dit ansvar at sikre din mobile enheds funktionalitet. Desuden vil din teleudbyders normale priser og takster for beskeder, data og andre gebyrer stadig gælde, og du er ansvarlig for sådanne gebyrer. Forhør dig hos din internet- eller mobiltelefonudbyder for oplysninger om mulige gebyrer for databrug. Ved at downloade eller bruge Fabletics Fitness-appen accepterer du udtrykkeligt, at vi kan kommunikere med dig vedrørende transaktioner, som du har indledt på tjenesterne, eller svare på dine meddelelser til os gennem tjenesterne via sms, mms, eller andre elektroniske midler, der sendes til din enhed, og at visse oplysninger om din brug af Fabletics Fitness-appen kan kommunikeres til os automatisk fra din enhed. Fabletics sender dig ikke direkte markedsføringsmeddelelser uden dit forudgående udtrykkelige samtykke, og du kan til enhver tid fravælge modtagelse af eventuelle markedsføringsmeddelelser. Derudover kan Fabletics kræve, at du accepterer opdateringer til Fabletics Fitness-appen, som du har installeret på din mobilenhed. Du anerkender og accepterer, at Fabletics kan opdatere appsene og tjenesterne uden at underrette dig. Fabletics tildeler dig hermed en begrænset, personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, ikke-underlicenserbar, genkaldelig licens til at: (1) få adgang til og bruge Fabletics-tjenesterne og relateret indhold, (2) få adgang til og bruge softwaren og Fabletics Fitness-appen, der er downloadet direkte fra en legitim markedsplads udelukkende til din personlige brug til lovlige formål. Med hensyn til eventuel open source-kode eller software, der kan være indarbejdet i Fabletics Fitness-appen, er din licens underlagt en sådan open source- eller tredjepartslicens, hvis nogen, der autoriserer brug af en sådan kode.

APP STORE

Følgende vilkår gælder for den tredjepartsplatform, hvorfra du fik adgang til eller downloadede Fabletics Fitness-appen, f.eks. Apple App Store (“App Store”). Du anerkender, at denne aftale er mellem dig og Fabletics og ikke med App Store. Fabletics, ikke App Store, er eneansvarlig for tjenesterne, indholdet heraf, vedligeholdelse, supporttjenester og garanti herfor, og adressering af eventuelle krav relateret hertil.

IKKE MEDICINSK RÅDGIVNING

Du anerkender og accepterer udtrykkeligt, at Fabletics ikke yder medicinsk rådgivning via tjenesterne. Alt indhold, der leveres gennem tjenesterne, uanset om det leveres af Fabletics eller tredjeparter, herunder fra eventuelle personlige trænere, skal ikke bruges som en erstatning for professionel lægekonsultation, rådgivning, diagnose eller behandling fra en læge eller andet sundhedspersonale. Du bør rådføre dig med din læge eller andet sundhedspersonale, før du udfører eventuel fysisk aktivitet, motionsprogram eller foretager eventuelle kostændringer. Hvis du har eventuelle bekymringer eller spørgsmål om dit helbred, skal du altid rådføre dig med en læge eller andet sundhedspersonale. I det omfang tilladt ved gældende lovgivning, er Fabletics ikke ansvarlig for eventuelle helbredsproblemer, skader eller skadeserstatninger, der måtte opstå som følge af din brug af, eller manglende evne til at bruge, Fabletics-tjenesterne, som omfatter, men ikke er begrænset til, eventuelle træningsprogrammer, aktiviteter, kostanbefalinger, konsultationer, produkter, begivenheder eller andre oplysninger, som du får kendskab til gennem Fabletics-tjenesterne. Du skal ikke ignorere eller forsinke indhentning af professionel medicinsk rådgivning eller behandling på grund af oplysninger, som du får adgang til via webstedet, Fabletics Fitness-appen eller tjenesterne. Hvis du mener, at du oplever et medicinsk nødstilfælde, skal du stoppe med at bruge Fabletics-tjenesten og omgående kontakte en læge eller din lokale alarmcentral. Fabletics garanterer ikke nogen resultater i forbindelse med tjenesterne.

5.4 Ved at abonnere på et VIP-medlemskab forpligter du dig til din medlemskonto og har mulighed for at “springe måneden over” senest den femte (5.) i hver måned. Hvis du ikke springer måneden over, vil vi trække 489 kr. fra din betalingsmetode i den pågældende måned. Din betalingsmetode vil blive angivet ved registreringen. Dette beløb krediteres til din brugerkonto til fremtidige køb hos Fabletics. Detaljerede oplysninger om dette udestående beløb og indløsning af det udestående findes i »Punkt 6.

5.5 VIP-medlemskab kører på ubestemt tid. Du kan opsige dit VIP-medlemskab når som helst med virkning fra slutningen af den aktuelle kalendermåned. Du kan opsige dit VIP-medlemskab online ved at gå til “Mit Vip”-kontosiden eller ved at kontakte os pr. telefon. Du kan også sende os et brev til Fabletics Ltd., 210 Euston Road, London NW1 2DA, for at opsige dit VIP-medlemskab. For os gælder en varselsperiode på fire uger pr. slutningen af måneden. Oplysninger om opsigelse af dit VIP-medlemskab (udløb, kontaktoplysninger osv.) ses på vores side »Hjælp.

Fabletics kreditter: Erhvervelse, indløsning, gyldighed

6.1 Hvis du ikke har sprunget en måned over, som beskrevet i 3, vil vi trække et beløb på 489 kr. fra din betalingsmetode, som vil blive indsat på din medlemskonto hos Fabletics og udgøre “kredit”. “Kredit” kan kun bruges til at købe sportsartikler fra Fabletics. Denne kredit er en elektronisk tilgængelig betalingsmetode til betaling af sportsartikler. Du kan altid indløse denne kredit med et køb på Fabletics.dk.

6.2 Når en kredit krediteres din medlemskonto, trækkes et beløb på 489 kr. fra din registrerede betalingsmetode. Hvis du er berettiget til refundering af købsprisen på et produkt efter tilbagetrækning fra eller annullering af købet af sportsartikler, kan du vælge mellem at få købsprisen refunderet eller få det betalte beløb som en kredit på din medlemskonto.

6.3 Du kan altid se på din medlemskonto, hvor mange kreditter der er på din medlemskonto.

6.4 Kredit kan ikke overføres.

6.5 Hvis du opsiger dit medlemskab, kan du bruge den kredit, der er på din medlemskonto, til at købe sportsartikler på vores hjemmeside.

6.6 Din kredit udløber efter 3 år efter køb.

 

Ordrer, levering og returnering af sportsartikler


7. Køb af sportsartikler

7.1 Efter din ordre af sportsartikler og vores efterfølgende godkendelse af din ordre, indgås en bindende købsaftale mellem dig og os.

7.2 Præsentationen af sportsartikler er ikke et juridisk bindende aftaletilbud fra vores side, men kun en ikke-bindende invitation til dig til at bestille sportsartikler. Når du bestiller de ønskede sportsartikler, indsender du et bindende tilbud om at indgå en købsaftale for disse sportsartikler ved at klikke på ordrenøglen.

7.3 Når du bekræfter din ordre via webstedet via et klik på ordrenøglen, opsummerer vi indholdet af din ordre på forhånd. Derved kan du kontrollere indtastningerne og om nødvendigt rette eventuelle fejl. Du kan også afbryde bestillingsprocessen til enhver tid ved at lukke internetbrowseren.

7.4 Vi sender en automatisk genereret bekræftelse på modtagelse ved modtagelse af din ordre, men det er ikke en accept af din ordre. Vi kan acceptere din ordre enten ved at sende en forsendelsesbekræftelse pr. e-mail ved at levere de bestilte sportsartikler inden for 5 dage. Ellers vil din ordre blive afvist. Hvis din ordre afvises, og du har indsendt den som VIP-medlem for første gang, vil dit medlemskab automatisk blive ændret til et basismedlemskab efter afvisningen. Du kan selvfølgelig altid blive VIP-medlem igen ved at bestille sportsartikler som et VIP-medlem.

7.5 For at så mange medlemmer som muligt kan få mulighed for at bestille sportsartikler, godkender vi kun ordrer i de sædvanlige mængder til dit eget forbrug.

8. Opbevaring og tilgængelighed af aftalens tekst

8.1 Indholdet af din ordre vises i browseren umiddelbart før fuldførelse. Du kan udskrive eller gemme denne side via de relevante funktioner i din browser. Du vil også modtage en e-mail fra os efter fuldførelse af din ordre, hvor indholdet af ordren igen gengives i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser. Du kan også udskrive eller gemme denne e-mail. Din ordre vises også på din medlemskonto. Ved at logge ind kan du downloade den der.

8.3 Du kan til enhver tid se de aktuelle generelle salgs- og leveringsbetingelser med de grundlæggende bestemmelser for ordrer på vores websted. Hvis din ordre har ligget i et stykke tid, og de generelle salgs- og leveringsbetingelser i mellemtiden har ændret sig, kan du finde de relevante generelle salgs- og leveringsbetingelser i den e-mail, der blev sendt, efter at ordren er fuldført. Vi sender dem også til dig via e-mail på anmodning.

9. Priser, forsendelsesomkostninger

9.1 Priserne, der er angivet på bestillingstidspunktet for sportsartiklerne, er gyldige. Priserne kan variere afhængigt af, om du har et basismedlemskab eller et VIP-medlemskab. Hvis du aktiverer VIP-medlemskab med ordren, gælder priserne for VIP-medlemskabet for dig. De angivne priser inkluderer moms og andre priskomponenter. Derudover, hvis det er fri fragt, er emballage- og forsendelsesomkostninger ikke aftalt.

9.2 Før fuldførelsen af din ordre vil vi naturligvis informere dig om sådanne omkostninger og den samlede pris for din ordre.

10. Tilgængelighed, levering og forsendelse

10.1 De sportsartikler, vi tilbyder, sendes inden for fem hverdage, medmindre vi udtrykkeligt angiver andet i starten af bestillingsprocessen.

10.2 Medmindre andet er aftalt i forbindelse med bestillingsprocessen, leverer vi kun sportsartikler til adresser i Danmark. Vi leverer ikke til Grønland og Færøerne.

11. Forfaldsdato for købsprisen og betaling af sportsartikler

11.1 Købsprisen er forfalden med det samme, medmindre en længere betalingsdeadline aftales ved bestilling eller annonceres ved levering. Betalingstjenesten eller lignende betalingsmetoder (f.eks. træk på kreditkort) skal tidligst gennemføres, når vi sender din ordre, så du ikke skal betale, før sportsartiklerne er på vej til dig.

11.2 Vi tilbyder forskellige betalingsmetoder, som der henvises til i starten af bestillingsprocessen. Du kan vælge mellem disse betalingsmetoder ved afgivelse af ordren, eller når du opretter dit VIP-medlemskab.

12. Ejendomsforbehold

Sportsartiklerne forbliver vores ejendom, indtil fuld betaling af købsprisen har fundet sted.

13. Forbrugerens juridiske fortrydelsesret vedrørende køb af sportsartikler

13.1 Som forbruger (se dette koncept i »punkt 2.2) har du en juridisk fortrydelsesret for sportsartiklerne eller det sportstøj, du har bestilt. Oplysningerne om dette kan ses i vores separate »Retningslinjer for annullering i forbindelse med køb af sportsartikler (herefter benævnt “Anvisning på annullering af køb”), som du kan se i umiddelbar forlængelse af disse generelle salgs- og leveringsbetingelser. Vi informerer dig også om den juridiske fortrydelsesret i forbindelse med hver ordre.

13.2 Bemærk venligst, at i tilfælde af at du udøver den lovbestemte fortrydelsesret, skal ydelser modtaget fra begge parter returneres. Det betyder især, at vi betaler dig købsprisen tilbage på den betalingsmetode, du har brugt til betalingen, eller hvis du foretrækker det og angiver dette, at du får kredit, hvis du har betalt købsprisen med kredit.

13.3 Hvis du gør brug af din lovbestemte fortrydelsesret (se punkt 13), skal du afholde de normale omkostninger for returnering.

14. Ekstra frivillig ret til returnering mod refundering af kredit eller ombytning

14.1 Ud over den lovbestemte fortrydelsesret i “Punkt 13” har du ret til at returnere eller bytte de købte sportsartikler eller sportstøj inden for 45 dage efter modtagelsen. Fristen begynder dagen efter modtagelsen af varerne. Rettidig forsendelse strækker sig over hele fristens varighed

14.2 Den ekstra frivillige ret til returnering er kun gyldig, hvis sportsartiklerne er intakte og ubeskadigede og returneres i original emballage. Det er tilladt at prøve sportsartiklerne, hvilket også er muligt og normalt i en butik, dvs. en kort test.

14.3 Du gør brug af din ekstra frivillige ret til at returnere i overensstemmelse med punkt 14, og sender sportsartiklen til følgende adresse inden for tidsfristen på 45-dage:

 

Fabletics (UK) Ltd.

c/o Bleckmann Solutions BV

VE-Commerce Logistic Campus

John Hicksstraat 22

Trade Port Noord

5928 RR Venlo, Holland

14.4 Når du udøver den ekstra frivillige fortrydelsesret, refunderes sportsartiklen med kredit på din medlemskonto. En kontant refundering af købsprisen inden for rammerne af den ekstra frivillige fortrydelsesret er udelukket. Vi afholder returneringsomkostningerne, hvis du bruger den gratis returneringsmetode, som vi tilbyder på webstedet under Forsendelse og returnering

14.5 Den yderligere frivillige returret gælder ud over og samtidig med den lovbestemte fortrydelsesret i henhold til punkt 13. Bestemmelserne vedrørende den ekstra frivillige fortrydelsesret (»Punkt 13) gælder udelukkende for den og efterlader den lovbestemte fortrydelsesret uberørt og begrænser den ikke på nogen måde. Ved udøvelse af den lovbestemte fortrydelsesret gælder kun de tilsvarende lovbestemte bestemmelser, som vi informerer om i Vejledning i fortrydelse vedrørende købet af sportsartikler.

15. Juridisk fortrydelsesret vedrørende VIP-medlemskab for forbrugere

Som forbruger (se dette koncept i »punkt 2.4 ) har du også fortrydelsesret i forbindelse med det VIP-medlemskab, som du har tilmeldt dig. Nærmere oplysninger om dette kan ses i vores separate »Vejledning til ophævelse vedrørende VIP-medlemskab (herefter benævnt ”Vejledning i at ophæve VIP-medlemskab”). Du vil finde dette i tillæg til disse generelle salgs- og leveringsbetingelser. Vi informerer dig igen skriftligt om det, når du abonnerer på VIP-medlemskab.

16. Ansvar for defekter og forholdet mellem fortrydelsesretten og klageretten

16.1 Det lovbestemte erstatningsansvar for mangler gælder. Det skal forblive ubegrænset ud over fortrydelses- og returneringsretten i henhold til punkt 13 og punkt 14.

16.2 Din fortrydelsesret i henhold til punkt 13-15 eksisterer i det omfang, at intet andet bestemmes uafhængigt af hinanden. Især er din fortrydelsesret for VIP-medlemskab i henhold til punkt 15 uafhængig af din ret til annullering af køb i henhold til punkt 13 og den yderligere frivillige fortrydelsesret vedrørende køb af sportsartikler i henhold til punkt 14 og omvendt.

Endelige bestemmelser


17. Kontraktbrud

17.1 Af hensyn til alle vores medlemmer og af hensyn til Fabletics’ problemfri drift forbeholder vi os retten til at advare medlemmer mod brud på disse generelle salgs- og leveringsbetingelser eller, i tilfælde af væsentlig misligholdelse, til at opsige medlemskabet samt til at slette eller ændre indhold, der er oprettet af medlemmer.

17.2 Vi er fuldt ansvarlige for skader på liv, krop og helbred som følge af forsætlig eller simpel uagtsomhed fra vores side eller fra vores juridiske repræsentanter eller assistenter, samt andre skader som følge af forsætlig eller grov uagtsomhed eller svigagtig hensigt. Derudover er vi fuldt ud ansvarlige for skader, der falder ind under vores erstatningsansvar i henhold til loven, såsom vedrørende produktansvar. Desuden er vi kun ansvarlige for de forudsigelige skader, der typisk kan opstå i et kontraktforhold, der er omfattet af disse vilkår. Vi påtager os intet ansvar for tab af fortjeneste eller opsparing, krav om erstatning fra tredjeparter og andre direkte eller indirekte følgeskader. Vores ansvar for tab af opbevarede data er begrænset til erstatning.

18. Intellektuel ejendom

Intellektuel ejendom. Alle intellektuelle ejendomsrettigheder tilhører os og må ikke bruges online eller offline af medlemmer eller tredjeparter uden vores forudgående skriftlige tilladelse.

19. Forbehold for ændringer

1. (1) Bestilling af en sportsartikel: Når du modtager stilforslag, kan du bestille sportsartikler hos Fabletics. Med din ordre og vores accept af denne, indgås en købsaftale om sportsartiklen mellem dig og os. Oplysninger om bestilling og forsendelse af sportsartikler er angivet nedenfor i »Punkt 7 ff. i disse generelle salgs- og leveringsbetingelser.

2. (3) Spring en måned over: Hvis du ikke ønsker at afgive en ordre i denne måned, kan du via funktionen på din medlemskonto (“Spring denne måned over”) suspendere dit VIP-medlemskab i den måned. Tager du en pause på en måned, vil din angivne betalingsmetode ikke blive debiteret i denne måned, og din medlemskonto vil ikke blive krediteret med en kredit.

19.1 Vi forbeholder os ret til at ændre vilkårene i disse generelle salgs- og leveringsbetingelser, i henhold til følgende betingelser, når en sådan ændring forekommer rimelig i betragtning af vores interesse i dig, og vi har en grund til at foretage denne ændring i disse generelle salgs- og leveringsbetingelser.

19.2 Enhver ændring, der fører til afvigelse fra aftalens emne, er udtrykkeligt udelukket fra denne ændringsbeføjelse, der er angivet ovenfor. I et sådant tilfælde vil vi underrette dig om ændringen i disse generelle salgs- og leveringsbetingelser og tilbyde dig at fortsætte den kontraktlige ansøgning i overensstemmelse med de ændrede vilkår.

19.3 En årsag til ændring i henhold til 19.1 forefindes, hvis ændringen kun er til fordel for brugeren; når ændringen udelukkende er teknisk eller proceduremæssig, medmindre den har væsentlige konsekvenser for brugeren; hvis vi er forpligtede til at gøre det for at bringe disse generelle salgs- og leveringsbetingelser i overensstemmelse med gældende lovgivning, især hvis gældende lovgivning ændres, eller vi er forpligtede til at gøre det ved en dom eller en lovmæssig beslutning; hvis vi introducerer yderligere tjenester, tjenester eller serviceelementer, der kræver en beskrivelse i disse generelle salgs- og leveringsbetingelser, hvorved den tidligere kontraktlige brug vil blive ændret på en negativ måde.

19.4 Ændringerne i disse generelle salgs- og leveringsbetingelser, som er omfattet af ændringsbeslutningen, sendes til brugeren pr. e-mail. Hvis du ikke accepterer de nye salgs- og leveringsbetingelser inden for seks uger efter modtagelse af e-mailen, anses de ændrede salgs- og leveringsbetingelser for at være accepteret. Vi forpligter os til, separat, i den nævnte e-mail, at gøre opmærksom på vigtigheden af tidsfristen på seks uger (især at de ændrede generelle salgs- og leveringsbetingelser træder i kraft, hvis du ikke modsætter dig de nye generelle salgs- og leveringsbetingelser inden denne tidsfrist efter modtagelse af e-mailen).

19.5 Hvis du gør indsigelse mod gyldigheden af indholdet af de nye generelle salgs- og leveringsbetingelser inden for den angivne tidsfrist, er vi bemyndiget til at opsige kontraktforholdet med dig. Du har også ret til at opsige aftalen til enhver tid.

20. Valg af lov

Dansk lovgivning gælder for kontraktforholdet og andre juridiske forhold mellem brugeren og os. FN’s konvention om aftaler om internationale køb (CISG) og andre mellemstatslige konventioner gælder ikke. Dette lovvalg gælder dog kun for brugeren som forbruger.

21. Andet

Hvis individuelle bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser for salg og levering er eller bliver helt eller delvist ugyldige, påvirker dette ikke gyldigheden af de andre bestemmelser.

22. Retningslinjer for annullering af køb

I fortrydelsesvejledningen nedenfor forklarer vi dig detaljerne i din lovbestemte fortrydelsesret vedrørende køb af sportsartikler. Du er juridisk berettiget til denne fortrydelsesret, uanset om du køber sportsartikler på vores onlineplatform i forbindelse med et VIP-medlemskab, eller om du handler hos os uden at være VIP-medlem. I overensstemmelse med lovens retningslinjer for fortrydelse bruger vi i den efterfølgende erklæring “de/dem” i stedet for “du/dig”

FORTRYDELSESRET

De har ret til at trække sig tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en tredjepart angivet af dig, men ikke fragtfirmaet, kommer i fysisk besiddelse af varerne i tilfælde af købsaftaler.

Hvis du ønsker at udøve fortrydelsesretten, skal du underrette os om din beslutning om at trække dig ud af denne aftale i en utvetydig erklæring (pr. brev eller e-mail) til:

Fabletics UK Ltd.

210 Euston Road

London NW1 2DA

Storbritannien

[email protected]

telefonnummer. 89 88 39 88
 

De kan bruge den vedhæftede standard annullerings formular, men det er ikke obligatorisk. Det er dog vigtigt, at vi kan identificere dig og dit køb. Fortrydelsesperioden overholdes, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, før fortrydelsesperioden udløber.

Konsekvenser af fortrydelse

Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, vil vi refundere dig alle betalinger modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (men ikke yderligere omkostninger på grund af dit eget valg af en anden form for levering end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder) uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder inden for 14 dage fra den dato, hvor vi modtog meddelelse om din beslutning om at annullere denne aftale. Vi vil foretage en sådan refundering ved hjælp af den samme betalingsmetode, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har aftalt andet. Under alle omstændigheder vil du ikke blive opkrævet nogen gebyrer som følge af refunderingen.

Vi kan tilbageholde refunderingen, indtil vi har modtaget varerne, eller du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der kommer først.

De skal afholde de direkte omkostninger ved returnering af varerne. De returnerer varerne til:

Fabletics (UK) Ltd, a TechStyle Fashion Group company.

c/o Bleckmann Solutions BV

VE-Commerce Logistic Campus

John Hicksstraat 22

Trade Port Noord

5928 RR Venlo, Holland
 

Uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om udøvelse af retten til at trække aftalen tilbage. Fristen er opfyldt, hvis du returnerer varerne inden udgangen af de 14 dage.

De skal afholde de direkte omkostninger ved returnering af varerne. De er kun ansvarlige for eventuel forringelse af varernes værdi på grund af anden håndtering end hvad der er nødvendigt for at bestemme arten, egenskaberne og måden, hvorpå varerne fungerer.

Vi anbefaler derfor, at du sørger for hensigtsmæssig emballering af varen, og at du sørger for dokumentation af forsendelsen.

08/2021